TOTOSPORT

Art direction & Copywriting ©CubeStudio

Pri príležitosti otvorenia kamennej predajne a spustenia e-shopu siahla spoločnosť TOTOSPORT po zmene identity. Výrazná kvalitatívna zmena v službách spoločnosti sa odzrkadľuje aj v dizajne. Účelom bolo vytvoriť sviežu nadčasovú identitu s prvkami hravosti, no zanechania elegancie, štýlu a prémiovosti. Zákazková výroba či poskytovanie produktov pre cyklotímy, aj to je totiž náplňou práce TOTOSPORT, kde je každý zákazník víťazom pretekov.

Logo je tvorené štylizáciou slova TOTO do tvaru bicykla a následne sú tieto jeho prvky rozobrateľné do nových štruktúr, patternov a sú im pridelené nové významy. To nám umožňuje prakticky neobmedzene uchopiť vizuálnu komunikáciu v akomkoľvek online či offline prostredí.