BEELEAF

Art direction & Copywriting ©CubeStudio

Beeleaf prináša inovatívne riešenia pre zlepšenie kvality životného prostredia ako takého. Od počiatočnej analýzy a hodnotenia, cez návrhy, až po skutočnú implementáciu vybraných riešení. Kombináciou najnovších technológií sa snaží využiť energiu z obnoviteľných zdrojov.


Starostlivo plánované projekty znižujú negatívny vplyv budov na životné prostredie a zároveň prinášajú energetické a prevádzkové úspory.

Beeleaf pre lepší životný priestor. Pre muža. Pre včely. Pre budúce generácie.

Leaf for space.

Bee for life.